top of page

VZDĚLÁNÍ A PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI:

Východiskem pro moji terapeutickou práci je logoterapie a existenciální analýza - terapeutický směr, který pomáhá člověku hledat jedinečný smysl vlastní existence zde ve světě a způsob, jak tento smysl prakticky žít. Snaží se objevit a následně vypořádat se vším, co brání tomu, aby náš život byl radostný a pokojný (úzkosti, fobie, malá sebedůvěra, vztahové problémy apod). 


Své hlavní zkušenosti jsem získala v pětiletém psychoterapeutickém výcviku Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), který odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii. Jako člen SLEA mám odborné zázemí pro supervizi mé terapeutické práce.


Supervizi poskytuji na základě absolvovaného supervizního výcviku pořádaného Asociácou supervízorov a sociálnych poradcov, která je řádným členem ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe). 


Mezi mé profesní zájmy patří práce se seniory metodou reminiscence (vzpomínání). Zde nabízím jak individuální práci metodou "Life review", tak další formy doprovázení jak pro seniory samotné, tak pro pečující rodiny. Odborným zázemím je mi členství v organizaci "Reminiscenční centrum, z. s.". 

 

Focusing, který pomáhá nalézt propojení mezi myslí a tělesnými pocity, jsem se učila v kurzech Focusing I. a Focusing II. od Ivana Koláře a je to metoda, kterou každodenně používám pro udržení kontaktu s vlastním prožíváním. 


Další své profesní zkušenosti jsem získala v těchto kurzech a vzdělávacích programech:
Psychoterapeutická práce s traumatem

Základní krizová intervence

Duchovní doprovázení

Párová terapie
Práce se sny očima fenomenologie
Thanatologie a sociální práce (poradenství pro pozůstalé)
Validační metody a jejich využití v praxi při péči o seniory
Remembering Yesterday, Caring Today - training in Reminiscence Arts in Dementia Care
Možnosti zooterapie v sociální práci
Vztah mezi klientem a pomáhajícím
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
Reminiscence jako jedna z validačních metod

Reminiscence theatre
Pastorační a sociální práce (ETF UK)
Informační studia a knihovnictví (FF UK)

Pracovní pozice a stáže:

Reminiscenční centrum, z. s. (předsedkyně výboru, lektor, poradce)

Jabok, VOŠ sociálně pedagogická a teologická (pedagog, supervizor, koordinátor odborných praxí)

Občanská poradna Praha

PN Bohnice - stáž (150 hodin)

Camphill community Grangemockler, Thomastown (Ireland) - stáž (240 hodin)

Savio house retreat centre, Bolington (GB) - stáž (160 hodin)

O MNĚ:
Mám ráda svůj život se vším, co k němu patří.  Radost mi dělá, když můžu být v přírodě s rodinou a s naším psem, když se doma sejdeme u společného jídla, když potkám druhého člověka a můžu s ním chvíli být.
Věřím, že jsme stvořeni k tomu, abychom naplno žili svůj život s vděčností za to, že jsme tento život dostali.  
20170430_144424.jpg
bottom of page