top of page

JAK PROBÍHÁ TERAPIE?

Emailem nebo telefonicky si domluvíme termín prvního setkání. Povíte mi, s čím přicházíte a já zase povím Vám, jaké jsou mé možnosti pomoci. Vy se pak rozhodnete, zda se pustíme do společné práce.

Při terapii je velmi důležité, aby se mezi terapeutem (mnou) a Vámi vytvořil vztah vzájemné důvěry, protože terapeutická práce se často dotýká velmi osobních věcí - nebojte se tedy zeptat na vše, co vás o procesu terapie zajímá.

Každé další setkání trvá 50 minut (pokud se nedomluvíme jinak) a jeho obsah záleží na tom, s čím do terapie přicházíte. Většina terapií probíhá tak, že Vy mi budete povídat o sobě, já se budu ptát, dávat zpětnou vazbu, budu Vám nabízet své postřehy a nápady k Vaší situaci. Někdy bývá užitečné do terapie zapojit i jiné techniky - práci s obrázky, fotografiemi, kolážemi, imaginaci nebo práci s tělem a relaxaci.    

JAK DLOUHO A JAK ČASTO NA TERAPII CHODIT?

To je velmi různé. Někomu stačí pro vyřešení aktuálního problému pár setkání, někdo chodí na terapii celý život a využívá ji jako určitou formu psychohygieny - stejně jako tělu prospívá pravidelné cvičení tak naší duši čas, kdy se jí věnujeme. 

Pokud máte akutní problém, jsem ráda, když nejsou intervaly mezi setkáními příliš dlouhé. Ideální je jedenkrát za týden nebo za čtrnáct dní. 

JAK PROBÍHÁ SUPERVIZE?

Individuální supervize a skupinové supervize do počtu max 4 osob probíhají u mě v kanceláři. Za většími skupinami mohu přijet k Vám na pracoviště. Pokud by spolupráce měla být dlouhodobá, první setkání budeme věnovat formulaci kontraktu a domluvě pravidel. Pokud by se jednalo o individuální supervizi, můžeme hned první setkání věnovat tématu, se kterým přijdete. 

JAK PROBÍHÁ FOCUSING?

Pokud jste již ve focusingu vyškoleni a máte s ním zkušenosti, nabízím doprovázení focusingovým procesem (tzv. velký focusing).

Pokud ještě focusing neznáte, představím vám tuto metodu a budete se postupně učit naslouchat svému tělu a snažit se najít souvislost mezi tělesnými pocity a svou myslí. To znamená, že první hodiny budou více teoretické s postupným zkoušením focusingových technik. 

Focusing je možné spojit s následnou "verbální" terapií, případně klasickou terapii focusingem obohatit.

JAK PROBÍHÁ REMINISCENCE?

Pokud jste v seniorském věku a rádi byste si uspořádali vzpomínky na svůj dosavadní život, nabízím doprovázení metodou "Life review", kdy se systematicky zabýváme jednotlivými etapami života. Vzpomínání může být radostné, často se ale ve vzpomínkách objevují těžká období, která se můžeme pokusit terapeuticky zpracovat. Nebo je naopak ošetřit jiným způsobem a věnovat se vzpomínkám hezkým. Vše záleží na Vás. Můžeme vzpomínat jak verbálně, tak používat různé techniky - práci s časovou a životní osou, práci s fotografiemi, obrázky a hudbou.

Nabízím doprovázení jak zdravým seniorům, tak těm, kteří mají problémy s pamětí. Také je možné přijít ve dvojici (manželé, rodiče a děti nebo vnoučata). 

bottom of page